Rotterdam is ongelooflijk rijk aan diversiteit en herbergt meer dan 173 nationaliteiten. Toch is er een enorme kloof tussen inwoners met verschillende achtergronden, opleidingen en inkomens. Team Rotterdam onderzocht een wijk waar deze tweedeling door gentrificatie snel ontstaat: het Oude Noorden. Hoe kan mode een positieve rol spelen in het bevorderen van contact en sociale cohesie in deze wijk?

In plaats van zich te richten op het overbruggen van de verschillen tussen bewoners, kozen de ontwerpers ervoor hun onderzoek te richten op manieren om gedeelde waarden en verhalen te vinden. Team Rotterdam stelde een set van instrumenten voor die aanzetten tot nieuwe gesprekken met bewoners van alle leeftijden en achtergronden. Met mode en identiteit als basis zochten de ontwerpers naar raakvlakken en verbindingen tussen oude bewoners en nieuwkomers.

Lees hier meer over de Presentatie van Team Rotterdam

Foto Taskforce Fashion, team Rotterdam