Engage4BIO heeft als doel de circulaire, duurzame bio-economie en duurzame regionale ontwikkeling te versterken via processen van design thinking, co-creatie, (her)training en ontwikkeling van vaardigheden.

De regionale biogebaseerde systemen richten zich op de vijf belangrijkste waardeketens, namelijk circulair en biobased textiel (Nederland), landbouw en agrofood industrie (Hongarije), hout en interieur (Oostenrijk), biogebaseerde en duurzame verpakkingen (Finland) en blauwe bio-economie (Italië).

Voor het Europese project Engage4BIO doen kartrekkers ArtEZ en WUR in de Nederlandse hub een Map & Gap analyse met betrekking tot duurzaam en circulair textiel en mode in relatie tot de bio-economie. State of Fashion nam deel aan de eerste drie co-creatie sessies in 2022 met relevante partners van overheden, bedrijven, de creatieve sector en het onderwijs. State of Fashion is naast de WUR, Kiemt, De Groene Metropoolregio, Provincie Gelderland Circulair en ArtEZ consortiumpartner en werkt mee aan de analyse en vervolgplannen.

In oktober van dit jaar starten de eerste co-creatie sessies van het Europese project Engage4BIO in het kader van het Innovate Experience festival. State of Fashion doet mee aan een brainstormsessie om te verkennen of we specifieke activiteiten beter kunnen organiseren (art event, communication & awareness campaigns) m.b.t. transitie naar een biobased mode- en textielsector.