©
Photo: Sanja Marusiç
fairness imagination agency reuse no waste essential tech care

Open call voor projecten (gesloten)

Future Scenarios tentoonstelling

Tijdens state of fashion 2018 | searching for the new luxury wordt in de tentoonstelling Future Scenarios een prikkelende bloemlezing gepresenteerd van grensverleggende concepten en praktijken, waarbij verbeeldingskracht en innovatie leidraad zijn. Ontwerpers, merken en kunstenaars worden uitgenodigd ideeën en producten in te sturen die op het punt staan door te breken op de markt, of nieuwe perspectieven bieden op het modesysteem en de omgang met de dingen die ons omringen en die we gebruiken. Vandaag de dag zijn niet alleen ontwerpers en merken zogenoemde drivers of change - ook een innovatief businessmodel of een nieuwe visie op sociale verantwoordelijkheid kan de modeketen ingrijpend veranderen, verbeteren en verduurzamen. In de tentoonstelling en de open call onderscheiden we de verschillende projecten in vijf subcategorieën.

Scenario 1: New imagination of luxury

De nieuwe luxe verhoudt zich tot een nieuw systeem van normen en waarden, waarbij bewust consumeren voorop staat. Hoe verbeelden we onze verlangens en welke producten drukken de duurzame relaties, context en waarden uit waarmee we ons willen verbinden?

Scenario 2: Designing for better lives

Mode moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen door maatschappelijk verantwoord te produceren, maar ook door haar kracht in te zetten voor het creëren van betere leefomgevingen en samenlevingen.  Hoe kunnen (mode)ontwerpers en kunstenaars nieuwe mode-initiatieven en performances initiëren die bijdragen aan de sociale cohesie van onze samenleving?

Scenario 3: New business models

Met de komst van het internet en de webwinkel kunnen kleinschaligheid en wereldwijde bekendheid samenvallen.  Halfjaarlijkse collecties, grote investeringen en een verplichte catwalk show zijn daardoor geen noodzaak meer voor succes. Ook de relatie met de consument is dichterbij gekomen. Ontwerpers en merken kunnen nu niet alleen monitoren wat de consument wil, de consument kan het product ook mee co-creëren door bijvoorbeeld een kleur of stof te kiezen en de kleding gedeeltelijk op maat te laten maken. Daarnaast nodigen een interesse in duurzaamheid en circulair denken uit tot geheel nieuwe businessmodellen, zoals kledingbibliotheken of leaseconcepten.

Scenario 4: The makers and the product in the spotlight

Het internet maakt het mogelijk om alle lagen binnen de productieketen zichtbaar te maken. Tegelijkertijd kan het ook online platforms creëren om kleinschalige ontwerpers en lokale producenten bestaansrecht te  geven. Zo kunnen horizontale verbanden tussen consument en producent worden gelegd, waarbij de vakmensen en het vakmanschap centraal komen te staan. Daarbij krijgen zij niet alleen meer erkenning, maar ook een veel betere beloning, omdat tussenmakelaars als winkels, producenten en marketeers verdwijnen.

Scenario 5: Interdisciplinary relationships

Bij het creëren van duurzame of technologische materialen is de rol van de wetenschap essentieel. (Mode)ontwerpers treden daarom buiten de geijkte paden en werken al in een vroeg stadium samen met onder andere ingenieurs, biotechnologen, computerdeskundigen en bewegingswetenschappers. De resultaten leveren nieuwe producten en inzichten op.

open call procedure

De open call voor Future Scenarios is gesloten. De resultaten van de selectie worden uiterlijk 20 december 2017 bekendgemaakt.  Vragen? Mail naar opencall@stateoffashion.org

imagination

Open call voor projecten (gesloten)

Related articles

©
Photo: Sanja Marusiç
imagination

Call for contributions Fashion Colloquium

Join the Searching for the New Luxury conference
©
Photo: Sanja Marusiç
imagination

Open call for projects (now closed)

more about the future scenarios exhibition