Middels een Open Call for Curators is bekend geworden dat de State of Fashion Biënnale van 2024 wordt samengesteld door Rachel Dedman & Louise Bennetts. Hun curatoriële kader ontwikkelt het concept van co-creatie verder en zal ontwerpers, kunstenaars, makers of collectieven uitnodigen om deel uit te maken van het gedecentraliseerde curatoriële team.

Voor de biënnale van 2024 dienen de belangrijkste uitkomsten en bevindingen van State of Fashion 2022 | Ways of Caring als inspiratie en vertrekpunt. Het actief uitdagen van heersende perspectieven en ruimte maken voor onvertelde verhalen en ervaringen blijft een belangrijk speerpunt. Maar hoe kunnen we de ongelijke machtsverhoudingen tussen het dominante mondiale Noorden en het mondiale Zuiden definiëren en de niet-westerse kennis delen en verspreiden? Hoe kan het concept van de ‘tentoonstelling’ uitgedaagd en verrijkt worden zodat het de bezoeker uitnodigt en inspireert? We roepen het nieuwe curatoren team op om richting te geven aan en visie te vormen op nieuwe presentatievormen.

Ambitie is om het thema aantrekkelijk te maken voor zowel professionals als een algemeen publiek, educatie is hierbij een focuspunt. Uiteindelijk hopen we gedragsveranderingen, nieuwe praktijken te stimuleren evenals het creëren van bewustwording.

Introductie co-curatoren State of Fashion Biennale 2024 | Ties that Bind. Video by MUMSTER

Meet the curators


Louise Bennetts

Louise Bennetts is ontwerper, onderzoeker, maker en docent, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling rond toekomstige mode- en textielsystemen en duurzame innovatie. Ze is geïnteresseerd in nieuwe modesystemen die het huidige landschap uitdagen, zowel vanuit materiaal- en productieperspectief als vanuit sociaal en politiek oogpunt.

Rachel Dedman

Rachel Dedman is curator, schrijver en kunsthistoricus, gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst en design uit het Midden-Oosten. Sinds 2019 is zij de Jameel Curator of Contemporary Art from the Middle East bij het Victoria & Albert Museum in Londen.