Taita-kralenwerk kwam nauwelijks nog voor totdat Patricia Mbela in de opslag van het Nairobi National Museum op een voorbeeld stuitte. Ze had de traditionele kleding met kraaltjes van haar voorouders nog nooit eerder gezien en dat moment werkte als een katalysator om het erfgoed te claimen. Phoenix, speciaal voor Tradition(al) gemaakt, roept in kleur en uitbundigheid associaties op met de mythische vogel en weerspiegelt hoe, in Patricia’s handen, de Taita-traditie uit de as herrijst.