Ye Balager Lij is een Ethiopische uitdrukking voor ‘het kind van een plattelander’. Het is kleinerend taalgebruik dat mensen van het platteland wegzet als ongeletterd of niet modern genoeg. Met het Amhaarse schrift dat op de stof is geschilderd, of met blokdruk is aangebracht, maakt de jas deel uit van een collectie die dergelijk taalgebruik claimt en er nieuwe betekenis aan geeft. Het kunstwerk is een eerbetoon aan landelijke én stedelijke gemeenschappen, aangezien de gedeelde Ethiopische tradities en culturele waarden door beide worden vertegenwoordigd.