In Half Rhyme staat de vraag centraal hoe publicaties mensen bij elkaar kunnen brengen en
een bijdrage kunnen leveren aan het sociale discours. Drukwerk als katalysator voor gesprek
en platform voor gelijkwaardige discussie. Mounira al Solh en Asha Karami vormen het derde
duo kunstenaar/ dichter dat een werkperiode doorbrengt binnen dit project.

Over Plaatsmaken
Plaatsmaken is een plek waar kunstenaars kunnen werken en tonen. We staan als
kunstpodium midden in de actualiteit en bevragen deze met ons artistieke programma.
Experiment is het uitgangspunt. We beogen steeds een energieke en sprankelende dialoog
waarin meerstemmigheid en eigenzinnigheid doorklinken, tussen kunstenaars onderling en
met het publiek.

Foto Mounira Al Sohl, fotograaf Koen Kievits